Letnjikovac i terasa sa balustradama u Čikagu


Noseći stubovi i balustrada na kući u Luganu CH