Baštenske garniture ¦ Betonski, grčki stubovi ¦ Stubovi za ograde i kapije ¦ Balusteri (Balustrade) ¦ Fasadna dekoriacija ¦ Kamini ¦

Bet. kape za stubove i kugle ¦ Fontane i figure ¦ Česme ¦ Lampioni ¦ Urbani mobilijar ¦ Žardinjere ¦ Svećnjak, vaze i anđeli ¦ Letnjikovci (paviljoni)


Statue za groblje

Svećnjak, vaze, anđeli i bogorodice su novi elementiu našem programu betonske galanterije.
Svećnjak ima oblik umanjene crkve u kojoj se nalazi limeni uložak sa peskom.
Svećnjak je namenjen za paljenje sveća i ima praktičnu i dekorativnu funkciju.
Vaze su dekorativni betonski element sa plasticnim uloškom namenjene za polaganje cveća. prednost betonskih vaza je njihova estetika, funkcionalnost, kvalitet i cena.
Anđeli i bogorodica su figure koje se mogu farbati, patinirati u boje starog zlata, bakra ili imitacija prirodnog kamena i imaju ukrasnu funkciju.

– beton je najrasprostranjeniji materijal napravljen ljudskom rukom na čitavoj planeti. beton nastaje očvršćavanjem mešavine mineralnog veziva (cement) kamenih agregata i vode . pri tome mineralna veziva i voda suaktivni sastojci betona, a kameni agregati sastojci koji služe za ispunubetonske mase bez hemijskog učešća. u praksi se najviše koriste cementni betoni. Kao vezivo se koristi portland cement. u betonskoj mešavini mogu biti prisutni i različiti aditivisa ciljem poboljšanja odgovarajućih karakteristika betona. kao što danas postoje brojni primeri izuzetnog savremenog dizajna objekata tako i elementi naše betonske galanterije mogu naći primenu u vašem okruženju. naravno, da bi arhitekta ili dizajner jednog dana odlučio da u svom objektu primeni elemente betonske galanterije, on se mora upoznati sa predhodnim uspešnim primerima i raditi na pronalaženju novih oblika koji će odgovarati novom projektu.

Zahvaljujući prirodnim materijalima betonski proizvodi ,,Zoran Šica,, Lapovo su zdravi i ekološki čisti.