top logo

Urbani mobilijar

U estetici i ambijentu urbanog prostora osim izgleda objekata važan je potpuni doživljaj eksterijera.  Da bi se upotpunio izgled urbanih celina, u svoj proizvodni program smo uvrstili elemente urbanog mobilijaram koji će oplemeniti izgled ulica, parkova, trgova, trotoara, rečnih obala…

Kako je urbani mobilijar izložen mnogim negativnim uticajima (habanje, različiti vremenski uslovi, smog, …) kompleztan proizvodni program se izrađuje od visokokvalitetnih materijala koji garantuju dug upotrebni vek, zadržavajući pri tom prvobitne estetske karakteristike.

Planska uređenja javnih površina se ne mogu sprovesti bez elemenata urbanog mobilijara. Da bi zadovoljili potrebe za tim elementima u svoj asortiman smo uvrstili betonske klupe, đubrijere i pepeljare. Elementi urbanog mobilijara se izrađuju od visokokvslitetnog betona uz dodatak polučelične armature i aditiva za bolji kvalitet. Ukoliko imate specijalne zahteve spremni smo da izradimo element urbanog mobilijara po vašem projektu.

Beton je najrasprostranjeniji materijal napravljen ljudskom rukom na čitavoj planeti. beton nastaje očvršćavanjem mešavine mineralnog veziva (cement) kamenih agregata i vode . Pri tome mineralna veziva i voda su aktivni sastojci betona, a kameni agregati sastojci koji služe za ispunu betonske mase bez hemijskog učešća. U praksi se najviše koriste cementni betoni. Kao vezivo se koristi portland cement.

U betonskoj mešavini mogu biti prisutni i različiti aditivi sa ciljem poboljšanja odgovarajućih karakteristika betona. Kao što danas postoje brojni primeri izuzetnog savremenog dizajna objekata tako i elementi naše betonske galanterije mogu naći primenu u vašem okruženju. Naravno, da bi arhitekta ili dizajner jednog dana odlučio da u svom objektu primeni elemente betonske galanterije, on se mora upoznati sa predhodnim uspešnim primerima i raditi na pronalaženju novih oblika koji će odgovarati novom projektu. Zahvaljujući prirodnim materijalima betonski proizvodi ,,Zoran šica,, Lapovo su zdravi i ekološki čisti .

Kontakt Forma

Kontaktirajte nas direktno sa ove strane.

Molimo popunite polja sa *
Vaši podaci neće biti otkriveni trećim licima.